Privacyverklaring

 Als u gebruik maakt van de diensten die Nice Things fashion damesmode aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door gegevensbeschermer John Linzen. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Nice Things fashion damesmode acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Nice Things fashion damesmode verwerkt verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018

Doeleinden van verwerking

Nice Things fashion damesmode verwerkt uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

-     Verzenden van onze Nieuwsbrieven via Laposta

-     Social media

-     Website

-     Spaarkaart /klantenkaart voor u als klant

-     Retour / geld terug

-     U te informeren over wijzigingen van onze diensten

-     U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om u van dienst te zijn

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

 

Nice Things fashion damesmode bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Nice Things fashion damesmode zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

 


Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerkt  Nice Things fashion damesmode de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u:

            - E- mailadres

- Voornaam

- Achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer (mobiel)

- IP-adres

 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Browser

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

Nice Things fashion damesmode vraagt u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden (nieuwsbrief bijvoorbeeld) op elk moment intrekken en wijzigen. Onderaan elke mailing staat een link om u af te melden of te wijzigen, deze afmelding of wijziging is gelijk verwerkt.

 

De gegevens die u aan Nice Things fashion damesmode afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. In de regel 7 jaar wettelijke termijn

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Nice Things fashion damesmode neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen doorcomputerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker vanNice Things fashion damesmode) tussen zit. Nice Things fashion damesmode  gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Laposta nieuwsbrieven systeem voor de periodieke mailing van nieuwsbrieven

- Excel voor de registratie van contactgegevensen voor de registratie van aanmelding voor               

- acties en activiteiten ten behoeve van het Nice Things fashion damesmode

- Google Forms voor de verwerking van enquêtes, aanmeld- en inschrijfformulieren voor

            Nice Things fashion damesmode

 

Camerabeveiliging

Nice Things fashion damesmode heeft in haar winkel duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze winkel wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Nice Things fashion damesmode bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

 

Nice Things fashion damesmode kan, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden.

 

Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden

Nice Things fashion damesmode zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

De in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden gedeeld met La Posta voor de verwerking van onze nieuwsbrieven

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Nice Things fashion damesmode kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Nice Things fashion damesmode sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Nice Things fashion damesmode behoud het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u aan Nice Things fashion damesmode persoonsgegevens heeft verstrekt,heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via depersoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onsbedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienenom de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door ugenoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht opgegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan eengespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uis gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer enBurgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.Nice Things fashion damesmode zal zo snel mogelijk,maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen. Nice Things fashion damesmode wil u er tevens op wijzen datu de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging
Nice Things fashion damesmode
heeft volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking:

-          Firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden

-     Het afsluiten van ruimtes en panden/beveiligde toegang van locaties en apparatuur.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nice Things fashion damesmode gebruikt in haar online informatie alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:

 

Nice Things fashion damesmode

Kouvenderstraat 32

6431 HG Hoenbroek

0031(0)455220082

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.